• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ZWIK

Informacje ogólne

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJIW GRÓJCU Spółka z o.o.  

Prezes Zarządu – Paweł Spława Neyman


Godziny przyjęć interesantów: codziennie 8:30 – 10:00

Główny Księgowy – Katarzyna Małecka 

BIURO

Grójec, ul. Stokowa 2
 
Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31

Godziny pracy Zakładu:poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Stanowisko ds. obsługi interesanta – Monika Kacprzak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Sekcja Sprzedaży i Windykacji (wystawianie faktur, podawanie odczytów wodomierzy, reklamacje)

Specjalista ds. sprzedaży i windykacji – Izabela Małkus Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. sprzedaży i windykacji – Kamila Januszek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stokowa 2

Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31

Godziny pracy:poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach: 7:45 – 11:45 i 12:00 – 15:00

 

Uzgadnianie dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych na dostawę wody i odbiór ścieków

gł. specjalista ds. inwestycji i eksploatacji – Paweł Januszek  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stokowa 2

Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31


Pogotowie Techniczne  telefon: 48 664 27 96  – dyżur całodobowy; zgłaszanie awarii

Dział ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Telefon: 48 664 27 96; godziny pracy:poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Specjalista ds. sieci wod.-kan. – Antoni Sitarek

gł. specjalista ds. eksploatacji sieci wod.-kan. – Paweł Olędzki

 

Dział ds. Technicznych i Jakości Wody

Telefon: 48 664 27 96; godziny pracy:poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

gł.Specjalista ds. Technicznych i Jakości Wody: Bogusława Krajewska


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – Kobylin 1D

Telefon: 48 664 26 56; godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Kontakt

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJIW GRÓJCU Spółka z o.o.  

Prezes – Paweł Spława-Neyman

Godziny przyjęć interesantów: codziennie 8:30 – 10:00

Główny Księgowy – Katarzyna Małecka 

BIURO

Grójec, ul. Stokowa 2
 
Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31

Godziny pracy Zakładu:poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Kasa czynna w godzinach: 8:00 – 11:45 i 12:00 – 13:00

Stanowisko ds. obsługi interesanta – Monika Kacprzak 

Sekcja Sprzedaży i Windykacji (wystawianie faktur, podawanie odczytów wodomierzy, reklamacje)

Specjalista ds. sprzedaży i windykacji – Izabela Małkus Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. sprzedaży i windykacji – Kamila Januszek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stokowa 2

Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31

Godziny pracy:poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek w godzinach: 7:45 – 11:45 i 12:00 – 15:00

Uzgadnianie dokumentacji technicznej, wydawanie warunków technicznych na dostawę wody i odbiór ścieków

Główny specjalista – Paweł Januszek  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ul. Stokowa 2

Telefon: 48 664 52 51 Telefon/Fax:  48 664 25 31


Pogotowie Techniczne  telefon: 48 664 27 96  – dyżur całodobowy; zgłaszanie awarii

Dział ds. Eksploatacji Sieci Wodociągowo – Kanalizacyjnej

Telefon: 48 664 27 96; godziny pracy:poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Specjalista ds. sieci wod.-kan. – Antoni Sitarek

Główny specjalista – ds. eksploatacji sieci wod.-kan. – Paweł Olędzki

Dział ds. Technicznych i Jakości Wody

Telefon: 48 664 27 96; godziny pracy:poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

  Główny specjalista – ds. Technicznych i Jakości Wody: Bogusława Krajewska


OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – Kobylin 1D

Telefon: 48 664 26 56; godziny pracy biura: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

 

Formularze i wnioski

Wykaz załączników: 

INFORMACJA dot. DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KAZALIZACJI W GRÓJCU Sp. z o.o.
 

doc

 Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*,
 

 Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*,
 doc  Załącznik nr 3. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
 doc  

Załącznik nr 4. Zlecenie wykonania włączenia do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*

 

 Załącznik nr 4. Zlecenie wykonania włączenia do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*
 

doc

 Załącznik nr 5. Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego*, kanalizacji sanitarnej*
   Załącznik nr 5. Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego*, kanalizacji sanitarnej*
doc

Załącznik nr 6. Zlecenie montażu wodomierza

doc Załącznik nr 7. Zlecenie wymiany wodomierza*, podlicznika*
doc Załącznik nr 8. Zlecenie montażu podlicznika wody
doc Załącznik nr 9. Zlecenie na plombowanie wodomierza*, podlicznika*
doc Załącznik nr 10. Zlecenie udrożnienia kanalizacji
doc Załącznik nr 12. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody
doc Załącznik nr 13. Wniosek na podpisanie umowy na odbiór ścieków
doc Załącznik nr 14. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody* odbiór ścieków*

Stacje uzdatniania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Grójcu NR IV/44/94 z dnia 10.10.1994r., zaś swoje funkcjonowanie rozpoczął od dnia 01.01.1995r. Podstawowym jego zadaniem jest zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz odbiór i utylizacja ścieków z terenu miasta i gminy.

System zaopatrzenia w wodę gminy Grójec oparty jest o ujęcia wód podziemnych w trzech punktach miasta / SUW S1, SUW S2, SUW S3/ oraz w trzech  wiejskich /SUW S4,  SUW S5, SUW S6/ .  Wydobywana z tych źródeł woda przeznaczona jest głównie dla zaspokajania potrzeb bytowych mieszkańców. Sieć wodociągowa pracuje w systemie pierścieniowym, a więc  zaopatrzenie w wodę z  poszczególnych stacji uzdatniania wody może ulegać zmianie.
Woda surowa poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania poprzez napowietrzanie i filtrację, z wyjątkiem wody ze stacji S1, która nie wymaga uzdatniania. Przed podaniem w sieć miejską lub wiejską, woda poddawana jest dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

Wykaz  miejscowości  obsługiwanych  przez  poszczególne  SUW:

 •  SUW S3
  obsługuje: ok. 10% terenu miasta Grójca (głównie rejon ul. Przemysłowej, Spółdzielczej i Fabrycznej) oraz ul. Kobylińską  oraz wsie: Janówek, Kobylin, Szczęsna, część  Worowa,  Maciejowice, Mieczysławówka, Wola Zakrzewska, Lisówek
  Głównym odbiorcą wody z tego ujęcia jest Faurecia Automotive Polska  S.A, Grójec ulica Fabryczna 3, która zużywa średniomiesięcznie ok. 4200 m3 co stanowi 20% produkcji miesięcznej SUW S3
 • SUW S2
  obsługuje ok. 60 % terenu miasta oraz wsie: Grudzkowolę, Skurów, Kępinę, Wólkę Turowską, Pabierowice, Piekiełko, 
 • SUW S1
  obsługuje ok. 30 % terenu miasta oraz wsie: część Worowa , Załącze , Dębie,

  SUW 1 m2 SUW 1 m3  SUW 1 m4  SUW 1 m6

 • SUW S7
  stacja tymczasowo nie pracuje
 • SUW  S4
  obsługuje wsie: Lesznowola, Mirowice, Chudowola, Duży Dół, Głuchów, Podole,  Las Lesznowolski, Głuchów i Wysoczyn.
  W roku 2014  na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta wykonano modernizację SUW S4, która w znacznym stopniu pokryje zapotrzebowanie mieszkańców okolicznych wsi w wodę , zwłaszcza w okresach dużych rozbiorów.
 • SUW S5
  Obsługuje:  JW. w Ogrodzienicach, wsie: Kociszew, Częstoniew A, Częstoniew B, Falęcin, Mięsy Krobów wraz z blokami usytuowanymi na terenie dawnego majątku SGGW (łączy się wodą miejską ), Wolę Krobowską, Marianów, Słomczyn, Janówek ( do torów  od strony Słomczyna), Gościeńczyce, Żyrówek.
 • SUW S6
  Obsługuje wsie: Uleniec, Dębie, Bikówek, Zalesie i znaczną część Worowa.
  Wykonanie  w 2011r. SUW S6 pozwoliła całkowicie wyeliminować niedobory wody pitnej. Obecnie nie występują skargi mieszkańców na brak wody, niskie ciśnienie wody w sieci oraz złą jakość wody.

Oczyszczalnie ścieków

Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Grójcu w ramach swojej działalności eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:

 • w Kobylinie
 • w Uleńcu

    Oczyszczalnia Ścieków w Kobylinie, zbudowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zmodernizowana w roku 2005, jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 5200m3 na dobę. Obciążenie liczone w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) wynosi 40500. Ścieki doprowadzane są kolektorem głównym, zbierającym z sieci kanalizacji sanitarnej z miasta Grójca oraz z miejscowości: Krobowa, Kociszewa i częściowo z Kobylina. Z pozostałych miejscowości w gminie ścieki są dowożone taborem asenizacyjnym.
    Oczyszczanie wstępne mechaniczne składa się z kraty mechanicznej schodkowej oraz piaskowników pionowych wraz z separatorem piasku. W procesie tym powstają odpady: skratki i piasek. Oczyszczanie biologiczne działa w oparciu o dwa ciągi przepływowe z osadem czynnym w systemie A2O (2 reaktory z wydzielonymi komorami beztlenowymi, niedotlenionymi i tlenowymi).  Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą systemu dysków drobnopęcherzykowych połączonych z dmuchawami. W procesie tym powstaje osad nadmierny sedymentowany w dwóch osadnikach wtórnych, który jest kolejno poddawany procesom odwodnienia na prasie mechanicznej taśmowej i higienizacji wapnem wysokoreaktywnym. Ze względu na niewielki udział ścieków przemysłowych komunalny osad ściekowy zawiera nieznaczne ilości metali ciężkich, a po higienizacji wapnem spełnia wymagania do zagospodarowania rolniczego. Zakład przekazuje rolnikom osad nieodpłatnie wraz z dowozem i kosztami badań analitycznych.
    Systematycznie (1 raz w miesiącu) wykonywane są badania ścieków dopływających i odpływających. Oczyszczone ścieki komunalne spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska i pozwoleniu wodno-prawnym. Odprowadzane są korytem otwartym do rzeki Molnicy.

oczyszczKob m1 oczyszczKob m2 oczyszczKob m3 oczyszczKob m4 oczyszczKob m5 oczyszczKob m6 oczyszczKob m7 oczyszczKob m8 oczyszczKob m10 oczyszczKob m11 oczyszczKob m12 oczyszczKob m13 oczyszczKob m15

    Oczyszczalnia Ścieków w Uleńcu jest oczyszczalnią stosunkowo nową. Została oddana do eksploatacji w roku 2009. Jest oczyszczalnią biologiczną, sekwencyjną z reaktorem typu SBR. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 60m3 na dobę, ładunek zanieczyszczeń 400 RLM.
    Do oczyszczalni tej doprowadzane są ścieki kanalizacją sanitarną wraz z przepompownią z miejscowości Uleniec. Oczyszczalnia jest zautomatyzowana w stopniu umożliwiającym ograniczenie czynności obsługowych do niezbędnego minimum. Nadzór i obsługę prowadzi załoga dojeżdżająca z oczyszczalni ścieków w Kobylinie. Oczyszczone ścieki, spełniające wymagania przepisów ochrony środowiska, odprowadzane są do rowu melioracyjnego.


Dane kontaktowe:

Oczyszczalnia Ścieków
Kobylin 1d
05-600 Grójec
tel. 48 664 26 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta bankowego

Wpłaty  konta bankowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Społka z.o.o. w Grójcu dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane na fakturze.

Informację o nr. konta inwidualnego można także otrzymać w Biurze Zwik 05-600 Grójec ul. Stokowa 2 lub telefonicznie pod nr 48 664 52 51.

Wpłaty dokonywane są na konta Banku Raiffeisen Polbank

Tytułem wpłaty należy podać:

- numer KTR

- nazwisko i imię osoby, wpłacającej

Zarządzenie nr 11/2016 - 31 października 2016 r. dzień wolny od pracy

Zarządzenie nr 11/2016
Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 20.10.2016 r.

w sprawie: ustalenia dnia 31 października 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Czytaj więcej: Zarządzenie nr 11/2016 - 31 października 2016 r. dzień wolny od pracy

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj