• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przetargi

Przebudowa istniejącego budynku krat oraz budowa nowego budynku kraty rzadkiej wraz z wyposażeniem, a także przebudowa 2 studni zasuw oraz budowa 1 nowej studni zasuw na oczyszczalni ścieków w Kobylinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z o.o. ul. Stokowa 2 05-600 Grójec
Zamówienie pn. „Przebudowa istniejącego budynku krat oraz budowa nowego budynku kraty rzadkiej wraz z wyposażeniem, a także przebudowa 2 studni zasuw oraz budowa 1 nowej studni zasuw na oczyszczalni ścieków w Kobylinie”.

Dokumenty do przetargu:

 

Część I – Instrukcja dla Wykonawców

Część II – Wzór umowy
  Część III – Opis przedmiotu zamówienia
   Dokumenty.zip
Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj