• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wykaz załączników: 

INFORMACJA dot. DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KAZALIZACJI W GRÓJCU Sp. z o.o.

doc

 
 Załącznik nr 1. Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenie do sieci: wodociągowej* i kanalizacyjnej*
 

doc

 Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*,
 

 Załącznik nr 2. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*,
 doc  Załącznik nr 3. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej
 doc  

Załącznik nr 4. Zlecenie wykonania włączenia do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*

 

 Załącznik nr 4. Zlecenie wykonania włączenia do sieci: wodociągowej*, kanalizacji sanitarnej*
 

doc

 Załącznik nr 5. Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego*, kanalizacji sanitarnej*
   Załącznik nr 5. Zlecenie odbioru przyłącza wodociągowego*, kanalizacji sanitarnej*
doc

Załącznik nr 6. Zlecenie montażu wodomierza

doc Załącznik nr 7. Zlecenie wymiany wodomierza*, podlicznika*
doc Załącznik nr 8. Zlecenie montażu podlicznika wody
doc Załącznik nr 9. Zlecenie na plombowanie wodomierza*, podlicznika*
doc Załącznik nr 10. Zlecenie udrożnienia kanalizacji
doc Załącznik nr 11.Wniosek o wyrażenie zgody i określenie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza
doc Załącznik nr 12. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody
doc Załącznik nr 13. Wniosek na podpisanie umowy na odbiór ścieków
doc Załącznik nr 14. Wniosek na podpisanie umowy na dostawę wody* odbiór ścieków*

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj