• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

We wtorek 15.12.2009r. w prawdziwie zimowym plenerze odbył się odbiór techniczny nowej stacji uzdatniania wody w Uleńcu, na który przybył Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Jacek Stolarski wraz z zastępcami Tadeuszem Krzyżanowskim i Januszem Gawłem.

Obecny był także wykonawca , Radni Rady Miejskiej Adam Siennicki i Grzegorz Woźniak, inspektorzy nadzoru budowlanego,  pracownicy wydziału inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Grójec oraz przedstawiciele ZWiK.
Na terenie obiektu znajduje się zbiornik do gromadzenia wody zapewniający rezerwę na wypadek nierównomierności w poborze wody przez mieszkańców. Stacja uzdatniania wody wybudowana została  na najnowszych urządzeniach opartych o nowoczesną technologię. Jest w pełni zautomatyzowana, co pozwala na pracę 7 dni w tygodniu przez 24h na dobę. Wydajność stacji w Uleńcu to: Qmax h= 48,4m3/h,  Qśr. dob= 387,2 m3/d, Qmax. dob. = 484m3/d. Obecnie nadal trwa rozruch technologiczny uzdatniania, który potrwa do 7.01.2010 kiedy to nastąpi włączenie do istniejącej sieci wodociągowej. Zaraz po połączeniu stacji z  istniejącym wodociągiem uzdatniona woda trafi do okolicznych mieszkańców.


Proces rozruchowy w Uleńcu jest niezbędny. Zadaniem stacji uzdatniania jest usuwanie z wody nadmiernych ilości zawartych w niej związków żelaza i manganu. Ich nadmiar  jest szkodliwy dla zdrowia. Uzdatnianie polega na usuwaniu żelaza i manganu na złożach filtracyjnych i  ich przystosowanie do usuwania tych związków wymaga czasu tj. „wpracowania”, które potocznie zwie się popularnie rozruchem – mówi inż. Zbigniew Szepietowski Inspektor nadzoru technologicznego
Inwestycja w Uleńcu zakończyła się przed wskazanym w umowie terminem, który był wyznaczony na 31.03.2010r. Duży wpływ na to miała postawa Konsorcjum  „Hydrex- Instalcompact” z Lublina będącego wykonawcą  stacji.  Prace w Uleńcu prowadzone były sumiennie i terminowo wykonywano poszczególne zadania wskazane w umowie. Stacja uzdatniania wody w Uleńcu jest zarazem siódma stacją  w Gminie Grójec  jaka została wybudowana od 1992 roku. –mówi Jacek Stolarski Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.


Całkowity koszt inwestycji w Uleńcu to 1.340.683,70 zł. Na budowę stacji uzdatniania wody Gmina Grójec otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 1.000.000 zł. Pozostałe 340.683,70 zł pochodzi z gminnego budżetu.

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj