Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu Spółka z o.o. ul. Stokowa 2 05-600 Grójec
Zamówienie pn. „Dostawa i montaż dwustanowiskowej stacji zlewnej ścieków na oczyszczalni ścieków w Kobylinie”.

Dokumenty do przetargu:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  SIWZ_cz.I_IDW_stacja zlewcza.pdf SIWZ_cz.I_IDW_stacja zlewcza.pdf 
 SIWZ_cz.II_ZMIANA wzoru umowy_stacja zlewcza.pdf 25.03.2019 AKTUALNY
   SIWZ_cz.II_wzor umowy_stacja zlewcza.pdf NIEAKTUALNY
   SIWZ_cz.III_OPZ_stacja zlewcza.pdf