• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Mając na uwadze zapobieżenie problemom z dostawą wody do odbiorców w okresach suszy, apelujemy do mieszkańców o właściwe gospodarowanie wodą pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych.

Zgodnie z umową, woda dostarczana przez naszą Spółkę powinna być przeznaczona na cele socjalno - bytowe. Dlatego też w miesiącach letnich, kiedy zużycie wody jest najwyższe, należy bardzo oszczędnie gospodarować tym dobrem.

Podlewanie ogródków działkowych, trawników, upraw i napełnianie basenów odbija się ujemne na możliwości dostarczania wody na cele bytowe.

Prosimy o pełne zrozumienie sytuacji i wstrzymanie się od wszelkich działań, które mogą skutkować przerwami w dostawach. Tylko w ten sposób uda się zapewnić odpowiedni poziom zaopatrzenia w krytycznych okresach letnich.

Nasza Spółka dokłada starań w celu zwiększenia wolumenu dostępnej wody i do końca przyszłego roku problem czasowego niedoboru powinien zostać zażegnany.

Prezes Zarządu
Paweł Spława - Neyman

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj