DECYZJA WA.RET.070.1.3.3.2018 >>POBIERZ

Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grójec na wniosek Zarządu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu z dn. 09 marca 2018 roku i jego poprawkami z dn. 04 czerwca 2018 roku, 12 czerwca 2018 roku, 18 czerwca 2018 roku, 26 czerwca 2018 roku Załącznik nr 1 -  >> POBIERZ