• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W SPRAWIE ZASAD ROZLICZEŃ WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ W ROZLICZENIACH ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW

Spółka informuje, że zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328) w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

Wodomierz dodatkowy powinien posiadać ważne cechy legalizacyjne.

Po dokonaniu instalacji przez odbiorcę usług wodomierza dodatkowego, fakt ten należy zgłosić Spółce w celu jego zaplombowania.

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj