Wpłaty  konta bankowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Społka z.o.o. w Grójcu dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane na fakturze.

Informację o nr. konta inwidualnego można także otrzymać w Biurze Zwik 05-600 Grójec ul. Stokowa 2 lub telefonicznie pod nr 48 664 52 51.

Wpłaty dokonywane są na konta Banku Raiffeisen Polbank

Tytułem wpłaty należy podać:

- numer KTR

- nazwisko i imię osoby, wpłacającej