• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Wpłaty  konta bankowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Społka z.o.o. w Grójcu dokonujemy na inwidualne konto bankowe podane na fakturze.

Informację o nr. konta inwidualnego można także otrzymać w Biurze Zwik 05-600 Grójec ul. Stokowa 2 lub telefonicznie pod nr 48 664 52 51.

Wpłaty dokonywane są na konta Banku Raiffeisen Polbank

Tytułem wpłaty należy podać:

- numer KTR

- nazwisko i imię osoby, wpłacającej

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj