• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Grójcu w ramach swojej działalności eksploatuje dwie oczyszczalnie ścieków:

  • w Kobylinie
  • w Uleńcu

    Oczyszczalnia Ścieków w Kobylinie, zbudowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zmodernizowana w roku 2005, jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem biogenów. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 5200m3 na dobę. Obciążenie liczone w RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) wynosi 40500. Ścieki doprowadzane są kolektorem głównym, zbierającym z sieci kanalizacji sanitarnej z miasta Grójca oraz z miejscowości: Krobowa, Kociszewa i częściowo z Kobylina. Z pozostałych miejscowości w gminie ścieki są dowożone taborem asenizacyjnym.
    Oczyszczanie wstępne mechaniczne składa się z kraty mechanicznej schodkowej oraz piaskowników pionowych wraz z separatorem piasku. W procesie tym powstają odpady: skratki i piasek. Oczyszczanie biologiczne działa w oparciu o dwa ciągi przepływowe z osadem czynnym w systemie A2O (2 reaktory z wydzielonymi komorami beztlenowymi, niedotlenionymi i tlenowymi).  Napowietrzanie ścieków odbywa się za pomocą systemu dysków drobnopęcherzykowych połączonych z dmuchawami. W procesie tym powstaje osad nadmierny sedymentowany w dwóch osadnikach wtórnych, który jest kolejno poddawany procesom odwodnienia na prasie mechanicznej taśmowej i higienizacji wapnem wysokoreaktywnym. Ze względu na niewielki udział ścieków przemysłowych komunalny osad ściekowy zawiera nieznaczne ilości metali ciężkich, a po higienizacji wapnem spełnia wymagania do zagospodarowania rolniczego. Zakład przekazuje rolnikom osad nieodpłatnie wraz z dowozem i kosztami badań analitycznych.
    Systematycznie (1 raz w miesiącu) wykonywane są badania ścieków dopływających i odpływających. Oczyszczone ścieki komunalne spełniają wymagania określone w przepisach ochrony środowiska i pozwoleniu wodno-prawnym. Odprowadzane są korytem otwartym do rzeki Molnicy.

oczyszczKob m1 oczyszczKob m2 oczyszczKob m3 oczyszczKob m4 oczyszczKob m5 oczyszczKob m6 oczyszczKob m7 oczyszczKob m8 oczyszczKob m10 oczyszczKob m11 oczyszczKob m12 oczyszczKob m13 oczyszczKob m15

    Oczyszczalnia Ścieków w Uleńcu jest oczyszczalnią stosunkowo nową. Została oddana do eksploatacji w roku 2009. Jest oczyszczalnią biologiczną, sekwencyjną z reaktorem typu SBR. Projektowana przepustowość oczyszczalni to 60m3 na dobę, ładunek zanieczyszczeń 400 RLM.
    Do oczyszczalni tej doprowadzane są ścieki kanalizacją sanitarną wraz z przepompownią z miejscowości Uleniec. Oczyszczalnia jest zautomatyzowana w stopniu umożliwiającym ograniczenie czynności obsługowych do niezbędnego minimum. Nadzór i obsługę prowadzi załoga dojeżdżająca z oczyszczalni ścieków w Kobylinie. Oczyszczone ścieki, spełniające wymagania przepisów ochrony środowiska, odprowadzane są do rowu melioracyjnego.


Dane kontaktowe:

Oczyszczalnia Ścieków
Kobylin 1d
05-600 Grójec
tel. 48 664 26 56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logozwik

Dodatkowe telefony alarmowe:

Dział techniczny
awarie wodociągowe i kanalizacyjne:
501-561-588
oraz 513-043-970

wfospojazd

Wyszukaj